Cymraeg

Mark Watkin Jones edit

Mark Watkin Jones
Prif Weithredwr

Gweld proffil for Mark Watkin Jones
Sior Hayward

Sior Hayward
Cyfarwyddwr Buddsoddi

Gweld proffil for Sior Hayward
Mark Hogan

Mark Hogan
Cyfarwyddwr Datblygu

Gweld proffil for Mark Hogan
Julian Browne

Julian Browne
Cyfarwyddwr Cyllid

Gweld proffil for Julian Browne
David Winter

David Winter
Cyfarwyddwr Datblygu Cynorthwyol

Gweld proffil for David Winter
Nick2

Nick Edwards
Associate Investment Director

Gweld proffil for Nick Edwards
Dylan Norton

Dylan Norton
Rheolwr Asedau

Gweld proffil for Dylan Norton
Nikki Tomlinson

Nikki Tomlinson
Syrfewr Rheoli Eiddo

Gweld proffil for Nikki Tomlinson
Ryan Evans

Ryan Evans
Gweinyddwr Eiddo

Gweld proffil for Ryan Evans
Lisa Owen

Lisa Owen
Cymhorthydd Personol i Glyn Watkin Jones

Gweld proffil for Lisa Owen
Joanne Photo

Joanne Gilpin
Cymhorthydd Personol i Mark Watkin Jones

Gweld proffil for Joanne Gilpin
Ann Jones

Ann Jones
Rheolwr Cefnogaeth Grŵp

Gweld proffil for Ann Jones
Rhys Roberts

Rhys Roberts
Rheolwr Cyllid

Gweld proffil for Rhys Roberts
Missing

Gethsemane Griffiths
Cyfrifydd Rheoli (ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd)

Gweld proffil for Gethsemane Griffiths
Claire Goodall

Claire Goodall
Cyfrifydd Rheoli

Gweld proffil for Claire Goodall
Heidi Watts Thomas

Heidi Watts-Thomas
Cyfrifydd Rheoli Cynorthwyol

Gweld proffil for Heidi Watts-Thomas
Ian Roberts

Ian Roberts
Technegydd Cyfrifeg

Gweld proffil for Ian Roberts
Tara Hughes

Tara Hughes
Clerc Llyfr Pryniannau

Gweld proffil for Tara Hughes
Missing

Chris Hooton
Clerc Llyfr Pryniannau (dros gyfnod mamolaeth)

Gweld proffil for Chris Hooton