Cymraeg

Swyddfeydd

Manwerthu

Diwydiannol

Meysydd Parcio

Hamdden

Meddygol

Preswyl

Defnydd Cymysg

Arall

Rhenti Daear

Tir Diwydiannol