Cymraeg

Our Team:

Glyn Watkin Jones

Cadeirydd

Mae Glyn wedi bod yn Gadeirydd Watkin Property Ventures ers iddo gael ei sefydlu. Ymunodd â chwmni Watkin Jones & Son Ltd yn 1961, ac ymddiswyddodd fel Cadeirydd pan roddwyd y cwmni ar AIM yn 2016.

Glyn Watkin Jones