Cymraeg

BCH004 Woodlands Llys Marl HT G3 LR Rev01

Llys Marl, Cyffordd Llandudno

Benthyciwr: Beech Developments Limited

Benthyciad datblygu ar gyfer prynu’r safle, sydd mewn man cyfleus oddi ar yr A470 yng Nghyffordd Llandudno, ac yna adeiladu 52 o dai cynaliadwy gyda dwy, tair neu bedair ystafell wely, gyda'r rhannau tu mewn yn gynllun agored ac yn addas i deuluoedd. Roedd y gwaith hefyd yn cynnwys y ffyrdd mynediad cysylltiedig, dreifiau, gwaith draenio a gwaith tirlunio caled a meddal.

A13 A4072 2

High Pastures, Deganwy

Benthyciwr: Beech Developments Limited

Benthyciad datblygu ar gyfer prynu’r safle, ac adeiladu 110 o dai cynaliadwy gyda dwy, tair neu bedair ystafell wely, gyda'r rhannau tu mewn yn gynllun agored ac yn addas i deuluoedd. Roedd y datblygiad ehangach hefyd yn cynnwys y brif ffordd fynediad a gwaith draenio cysylltiedig ynghyd â gwaith tirlunio helaeth a gwaith gwanhau dŵr ar ffurf pwll a ffos gerrig newydd.


Yew Tree House Street Scene B Low Res 191219

Yew Tree House, Bolton

Benthyciwr: Yew Tree House Developments Limited

Benthyciad datblygu ar gyfer dymchwel tŷ arddull Fictorianaidd cyfredol ac adeiladu 14 o dai ar ffurf stablau, gan gynnwys gwaith allanol cysylltiedig, tirweddu, ffensio, prif ffordd fynediad a’r gwaith draenio.

Tan Yr allt

Tan-Yr-Allt, Llanddulas

Benthyciwr: CETE (Llanddulas) Limited

Benthyciad datblygu ar gyfer adeiladu tai gyda dwy, tair neu bedair ystafell wely, gan gynnwys cloddio mewn i'r bryn, gwaith sefydlogi’r pridd a gwaith allanol cysylltiedig gan gynnwys tirweddu, ffensio, draenio a mynediad i’r ffordd gyfagos.

Alex Court

Alexandra Court, Lerpwl

Benthyciwr: Crossfield Exclusive Development 3 Limited

Benthyciad datblygu ar gyfer adnewyddu adeilad cyfredol a oedd yn westy cynt ac yn fwy diweddar yn bencadlys i North West Reserve Forces, i ffurfio 14 o randai gydag un neu ddwy ystafell wely. Mae’r gwaith yn cynnwys cael gwared ar du mewn yr adeilad a’i adnewyddu er mwyn ffurfio 14 rhandy, gan gynnwys gwaith allanol i roi wyneb newydd ar y maes parcio a gwaith draenio a thirweddu cysylltiedig.