Cymraeg

Our Team:

Ann Jones

Rheolwr Cefnogaeth Grŵp

Ymunodd Ann â’r busnes ym mis Gorffennaf 2019. Cyn dod i weithio atom, roedd hi’n Rheolwr gyda Gwasanaeth Cerddoriaeth Ysgolion am 20 mlynedd a chyn hynny yn ysgrifennydd mewn ysgol gynradd yn y sector cyhoeddus.

Daethpwyd ag Ann i mewn i’r busnes i fod yn gyfrifol am arweinyddiaeth strategol, Adnoddau Dynol a sicrhau atebolrwydd bob budd-ddeiliaid.

Ann Jones