Cymraeg

Cwmni ymbarél ar gyfer grŵp o fusnesau eiddo, datblygu, buddsoddi ac ariannol ydi Watkin Property Ventures.

Rydym yn buddsoddi mewn eiddo, ac yn eu datblygu, fel bod gan fusnesau yr eiddo sydd eu hangen arnynt i gefnogi eu gwaith. Rydym hefyd yn darparu cyfleusterau ariannol er mwyn helpu busnesau i dyfu.

Mae gan ein busnesau datblygu a buddsoddi gofnod llwyddiannus sy’n dyddio’n ôl mwy na 30 o flynyddoedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, rydym wedi datblygu arbenigedd gwirioneddol wrth brynu eiddo a’u gwella drwy reoli asedau, ac ychwanegu eiddo newydd i’n portffolio buddsoddi drwy ganfod cyfleoedd i ddatblygu a sicrhau eu bod yn dwyn ffrwyth. Yn ddiweddar, fe wnaethom greu ein busnes Mentrau i fanteisio ar y cyfleoedd cyffrous yr ydym ni’n eu gweld i gefnogi datblygwyr, sy’n tyfu, gydag arian yn cael ei ddarparu gan Watkin Property Ventures.

Rydym yn datblygu ystod eang o fathau o asedau, yn buddsoddi ynddynt ac yn eu rheoli, o swyddfeydd ac eiddo manwerthu i lety preswyl a llety myfyrwyr. Rydym yn buddsoddi ac yn ymgymryd â datblygiadau ledled y DU.

Rhagor o wybodaeth am Watkin Property Ventures

A13 A0974

Watkin PV

Dewch i gael rhagor o wybodaeth am y cwmnïau yn ein grŵp, hanes Watkin Property Ventures a’r mathau o asedau ydym ni’n berchen arnyn nhw, yn eu rheoli ac yn eu datblygu.

Darganfod mwy amdan
A13 A2621

Buddsoddi Mewn Eiddo

Mae gan ein busnes buddsoddi mewn eiddo asedau ledled y DU, gyda gwerthoedd buddsoddi yn amrywio o £500k hyd at £50 miliwn. Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth am ein heiddo cyfredol a’r ystod eang o fathau o asedau sydd gennym.

Darganfod mwy amdan
Stanmer Court mp 20 crop min

Datblygu Eiddo

Mae ein harbenigedd datblygu eiddo yn amrywio o ddod o hyd i safleoedd i gydlynu contractwyr cynllunio a rheoli i adeiladu’r datblygiad. Rydym hefyd yn ymgymryd â gwaith ailddatblygu mawr ar ran ein busnes buddsoddi mewn eiddo hefyd.

Darganfod mwy amdan
A13 A4072 2

Mentrau

Dewch o hyd i wybodaeth am sut gall ein cyllid datblygu helpu eich busnes datblygu eiddo dyfu a’r manteision y gallwn eu cynnig dros gyllid banc traddodiadol. Mae ein busnes Mentrau hefyd yn ariannu prosiectau ar gyfer ein gweithgarwch datblygu a buddsoddi ein hunain hefyd.

Darganfod mwy amdan