Cymraeg

At present, the best Rolex Replica are Swiss movements, assembled in Hong Kong, white steel color is 316L steel or 904L steel, gold part is 18K gold or rose gold, work fine, accurate and stable walking, men should Have a 1:1 replica rolex , it is cost-effective, excellent workmanship. Buy your fake rolex here.

Our Team:

Richard Price

Rheolwr Prosiect Cymunedol

Ymunodd Richard â WPV ym mis Gorffennaf 2023. Mae Richard yn dod â llawer o brofiad mewn datblygu cymunedol, marchnata ac entrepreneuriaeth gydag o i dîm Watkin Property Ventures. Cyn dechrau yn ei rôl newydd, gweithiodd fel Swyddog Datblygu Cymunedol gyda North Wales Recovery Communities (NWRC), lle roedd yn allweddol wrth ehangu gwaith yr elusen yn y gymuned. Yn ei swydd gyda NWRC, fe arweiniodd nifer o brosiectau llwyddiannus i gefnogi unigolion ar eu taith i adferiad o gam-drin sylweddau.

Mae gan Richard sgiliau fydd yn helpu Watkin Property Ventures gynyddu eu gwaith gydag elusennau a sefydliadau lleol. Yn gweithio ochr yn ochr â Mark Watkin Jones, Prif Weithredwr; Susan Ashworth; a Mark Hogan, Cyfarwyddwr Datblygu’r cwmni, bydd Richard yn gyfrifol am weithio ar draws amryw o brosiectau.

Mae penodi Richard Price fel Rheolwr Prosiectau Cymunedol yn rhan o ymrwymiad Watkin Property Ventures i’r gymuned a’i gyfrifoldeb cymdeithasol. Mae’r cwmni yn weithredol mewn amryw o fentrau elusennol, gan gefnogi rhaglenni addysg, iechyd meddwl, a chwaraeon ar draws y rhanbarth.

Richard Price 1